ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ

БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ

"АБАЙ КӨПСАЛАЛЫ

КОЛЛЕДЖІ" КМҚК

A- A A+
 

КГКП «Aбайский многопрофильный колледж» управления образования Карагандинской области

КГКП "АБАЙСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ"

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

«Абай көпсалалы колледжі» КМҚК «SANALY URPAQ» студенттік қоғамдастығы туралы ереже

  1. Жалпы ережелер.

1.1 Осы «Sanaly urpaq» студенттік қоғамдастығы (бұдан әрі - Қоғамдастық) туралы Үлгілік ереже Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі жанындағы «Sanaly urpaq» жобалық кеңсесінің 2020-2022 жылдарға арналған негізгі бағыттарын (бұдан әрі - Бағдарлама) іске асыру мақсатында әзірленді.

1.2 Жобалық кеңсенің миссиясы: сыбайлас жемқорлықтан азат елде өмір сүруге бағытталған патриоттық және бәсекеге қабілетті және құзыретті жастарды қалыптастыру.

1.3 Білім беру саласы білім берудің ғана емес, қазіргі жастардың рухани және мәдени дамуының да факторы болып табылады. Академиялық адалдық білім беру сапасының және студенттердің сыбайлас жемқорлыққа қарсы сана-сезімін қалыптастырудың негізгі факторларының бірі болып табылады және оларды шешу үшін жобалық кеңсенің негізгі бағыттары айқындалған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды жасауға ықпал ететін негізгі факторларды бөліп көрсетуге мүмкіндік береді:

- сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет;

- колледждегі білімнің айқындығы мен ашықтығы;

- академиялық адалдық;

- білім беру саласындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама;

- ақпараттық қолдау.

1.4 Студенттік қауымдастық жобалық кеңсенің үш бағытын іске асыруға қатысады:

- міндеттері білім беру саласындағы барлық субъектілердің сыбайлас жемқорлыққа қарсы сауаттылығын арттыру, білім беру саласындағы субъектілерде сыбайлас жемқорлыққа қарсы мінез-құлықты дәріптеу және студенттер мен оқытушыларды сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттың белсенді қатысушыларына айналдыру болып табылатын сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет;

 - міндеттері колледжде «баға сатуды» қабылдамайтын академиялық адалдықты қалыптастыру, оқытушыларды сыбайлас жемқорлыққа қарсы тетіктерді практикада қолдануға ынталандыру, студенттер арасында білім культін арттыру болып табылады;

- міндеттері Студенттік қоғамдастықты ақпараттық сүйемелдеу, БАҚ, әлеуметтік желілер арқылы тиімді «кері байланысты» қамтамасыз ету, студенттік қоғамдастыққа азаматтарды, сарапшыларды, қоғам қайраткерлерін және т.б. барынша тарту болып табылады.

1.5 «Sanaly urpaq» студенттік қоғамдастығы осы Ережеде көзделген мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу үшін студенттердің ерікті бірлестігі болып табылады.

1.6 Студенттік қауымдастық өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық актілерін, колледждің және «Sanaly urpaq» жобалық кеңсесінің жарғылық құжаттарын басшылыққа алады. 

1.7 Қоғамдастық өз қызметін қоғамдастықтың мақсаттары мен міндеттеріне қол жеткізуге ықпал ететін колледжбен өзара іс-қимыл жасай отырып жүзеге асырады.

  1. Қоғамдастықтың мақсаттары, міндеттері мен функциялары

2.1 Студенттік қоғамдастықты ұйымдастырудың мақсаты колледжде жоғары өнегелі, жауапты, бастамашыл және әлеуметтік-құзыретті азамат пен өз елінің патриотын қалыптастыру және дамыту үшін жағдай жасау болып табылады.

2.2 Студенттік қауымдастықтың негізгі міндеттері:

- рухани-адамгершілік және азаматтық-патриоттық тәрбиеге бағытталған шараларды іске асыру;

- студенттердің саяси-құқықтық білімдерін қалыптастыру;

- студенттік ортада сыбайлас жемқорлыққа қарсы сана мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру;

- сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілікті нығайту бойынша бастамаларды көтермелеу;

- сыбайлас жемқорлыққа қарсы сипаттағы іс-шараларды ұйымдастыруға қатысу.

2.3 «Sanaly urpaq» студенттер қауымдастығының міндеттерін жүзеге асыру келесі бағыттар бойынша секцияларды қалыптастыру арқылы жүзеге асырылады:     

- сыбайлас жемқорлыққа қарсы білім;

- сыбайлас жемқорлыққа қарсы ақпарат және шығармашылық;

- мәдени-бұқаралық іс-шаралар.

2.4 Секция функциялары:

- «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы білім» секциясы дәрістер, дөңгелек үстелдер мен басқа да ағартушылық іс-шараларды ұйымдастыруға қатысады. Секцияның жұмысына педагог қызметкерлер, студенттер, сарапшылар және алдын алуға және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға бағытталған қызметке мүдделі басқа да тұлғалар тартылады. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметте қолданылатын нақты технологияларды (әдістер, технологиялар, құралдар мен тәсілдер) әзірлейді:

- «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ақпарат және шығармашылық» секциясы ең үздік бейнепрезентацияларға, суреттерге, шығармаларға, курстық жұмыстарға, эсселерге және т.б. іс-шаралар мен конкурстарды ұйымдастыруға қатысады.

- «Мәдени-бұқаралық іс-шаралар» секциясы акцияларды, флэш-мобтарды, диалогтық алаңдарды, халыққа сауалнама жүргізуді, қоғамдық ұйымдар, мемлекеттік органдар өкілдерімен кездесулер және басқа да әлеуметтік маңызы бар іс-шараларды ұйымдастыруға қатысады.

2.5 Күтілетін нәтижелер:

- рухани-адамгершілік және азаматтық-патриоттық тәрбиеге бағытталған шараларды іске асыру;

- студенттердің мемлекеттік билік органдарына сенімін нығайту;

- студенттердің саяси-құқықтық білімдерін қалыптастыру;

- студенттердің бойында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мінез-құлықтың адамгершілік-этикалық құндылық негіздерін қалыптастыру.

Іс-шаралар кешенін жүргізу үшін тәрбиенің мынадай түрлері пайдаланылады:

- рухани-адамгершілік тәрбие моральдық-этикалық ұстанымдарды қалыптастыруға, әрбір студенттің сыбайлас жемқорлыққа мүлдем төзбеушілігін қалыптастыруға бағытталған;

- әлеуметтік-құқықтық тәрбие азамат пен мемлекет арасындағы қарым-қатынастың мәні туралы түсінік алуға, құқықтар мен міндеттер туралы білім алуға, құқықтық нормаларды сақтау қажеттілігіне сендіруге, сыбайлас жемқорлықтың қоғамдық қауіптілігін сезінуге бағытталған;

- эстетикалық тәрбие студенттердің эстетикалық талғамын, қоршаған шындыққа мейірімді және патриоттық көзқарасын тәрбиелеуге ықпал ететін өнер, әдебиет туындыларының сұлулығын түсінуді дамытуға бағытталған.

  1. «Sanaly urpaq» студенттік қауымдастықтың қызметін ұйымдастыру

3.1 Қауымдастық ережесін колледж директоры бекітеді.

3.2 Қоғамдастық басшылығы директордың бұйрығымен шығарылатын жауапты адамға жүктеледі.

3.3 Қоғамдастық құрамына студенттер, колледждің оқытушылар құрамы кіреді, қамқоршылық кеңестер, ата-аналар, қоғамдық бірлестіктер, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті орган және өзге де мемлекеттік органдар қосымша тартылады.

3.4 Тәрбие жұмысының ұйымдастырушылық негізі:

- Студенттік қауымдастықтың кешенді жұмыс жоспары;

- Қоғамдастықтың атқарған жұмысы туралы есеп.

3.5 Жоспарларда тәрбие жұмысының негізгі бағыттары, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруға бағытталған күнтізбелік іс-шараларды өткізу, қоғамдық ұйымдармен, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті органмен және өзге де мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл көрсетіледі.

4.Қорытынды

4.1 Студенттік қоғамдастық өз функцияларын жобалық кеңсенің Жарғысында белгіленген бағыттар мен өкілеттіктерге сәйкес жүзеге асырады.