ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ

БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ

"АБАЙ КӨПСАЛАЛЫ

КОЛЛЕДЖІ" КМҚК

A- A A+
 

КГКП «Aбайский многопрофильный колледж» управления образования Карагандинской области

КГКП "АБАЙСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ"

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Фото- және видеоматериалдар

Парасаттылық сағаты - 2021 жылғы 01 қыркүйек

Жастар саясатының басымдықтары - Тұңғыш Президент - Елбасы Н.Ә. Назарбаев. Ұлт Көшбасшысының айтуынша, жастар - біздің болашаққа деген барлық үмітіміздің көрінісі. Ал болашақ жемқорлықтан таза болуы керек.

Студенттер арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы дүниетанымды тәрбиелеу, насихаттау және қалыптастыру, сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты іске асыру бойынша мемлекеттік органдармен, жеке және заңды тұлғалармен өзара әрекеттестікті жеңілдету мақсатында колледжде «Адалдық» сағаты өткізілді. Адалдық - ұлттың рухани өзегі, прогрессивті қоғам өмірінің нормасы ».

Приоритеты молодежной политики являются одними из ключевых целей Стратегии «Казахстан - 2050», инициированной Первым Президентом – Елбасы Н.А. Назарбаевым. По словам Лидера нации, молодежь – воплощение всех наших надежд на будущее. А будущее должно быть без коррупции.

С целью просвещения, пропаганды и формирования у обучающихся антикоррупционного мировоззрения, содействия  взаимодействию с органами государственной власти, с физическими и юридическими лицами по вопросам реализации антикоррупционной политики,  в колледже прошел час Добропорядочности на тему: «Добропорядочность – духовный стержень нации, норма жизни прогрессивного общества».

  

https://www.facebook.com/akkcollege

 Парасаттылық сағаты - 2021 жылғы 15 қыркүйек

15 қыркүйек күні Абай көпсалалы колледжінде жастарды тұлғаның негізін құрайтын адамгершілік нормаларға оң көзқараста тәрбиелеу, олардың құқықтық санасы мен құқықтық мәдениетінің деңгейін арттыру мақсатында «Әлихан Бөкейхан: «Ұлтқа қызмет ету білімнен емес, мінезден»» тақырыбындағы біртұтастық сағаты өтті.

15 сентября в Абайском многопрофильном колледже с целью воспитания у молодежи позитивного отношения к нравственным нормам, составляющим основу личности, повышения уровня их правового сознания и правовой культуры, был проведен единый час добропорядочности на тему: «Әлихан Бөкейхан: «Ұлтқа қызмет ету білімнен емес, мінезден тақырыбындағы»».

 

https://www.instagram.com/p/CT1hdnVLZVj/?utm_medium=copy_link
https://fb.watch/81sxr0BWAk/