ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ

БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ

"АБАЙ КӨПСАЛАЛЫ

КОЛЛЕДЖІ" КМҚК

A- A A+
 

КГКП «Aбайский многопрофильный колледж» управления образования Карагандинской области

КГКП "АБАЙСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ"

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Студенттің анықтамалық-жолсілтемесі

ҚЫМБАТТЫ СТУДЕНТТЕР!

Анықтамалық-жолсілтеме Абай көпсалалы колледжі туралы мәліметтерді, қоңырау кестесін, студенттердің ар-намыс кодексін, оқу үрдісін ұйымдастыру туралы ақпаратты, кітапхананы пайдалану ережесін және басқа да ақпараттарды қамтиды.

"Абай көпсалалы колледжі студентінің анықтамалық-жолсілтемесі" біздің колледжде бейімделу барысында сіздің сенімді көмекшіңіз болады деп үміттенеміз.

МАЗМҰНЫ

Колледж туралы мәлімет

Абай көпсалалы колледжі студентінің құқықтары мен міндеттері

Абай көпсалалы колледжі студентінің ар-намыс кодексі

Колледждің оқу үрдісі туралы ақпарат

Қоңырау кестесі

Студенттердің оқу жетістіктерін бақылау және бағалау жүйесі

Студенттердің тәжірибесін ұйымдастыру

Колледж басшылығы

Байланыс ақпараты

Колледж кітапханасы

Студенттердің бос уақытын ұйымдастыру


КОЛЛЕДЖ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ

 

Оқу орны Қарағанды облысы әкімдігінің 2015 жылғы 22 мамырдағы №26/01 қаулысына сәйкес құрылды. "Білім беру саласындағы кейбір коммуналдық мемлекеттік мекемелерді қайта ұйымдастыру туралы".

Колледж Қарағанды облысының білім басқармасының "Абай көпсалалы колледжі" қайта құрылған коммуналдық мемлекеттік мекемесінің және Қарағанды облысының білім басқармасының "Мичурин аграрлық-техникалық колледжі" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының құқықтары мен міндеттерінің құқықтық мирасқоры болып табылады.

Оқу орнының толық атауы: Қарағанды облысы білім басқармасының "Абай көпсалалы колледжі" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.

Бүгінгі таңда колледж техникалық және кәсіптік білім беру жүйесінің оқу орнының заманауи моделін ұсынады.

Колледж Барлық кәсіптік білім беру бағдарламалары бойынша даярлықты қамтамасыз ететін білікті кадрларға ие, бұл еңбек нарығында бәсекеге қабілетті білім, дағды жеткілікті деңгейдегі орта буын мамандарын дайындауға мүмкіндік береді.

 

СТУДЕНТТІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

 

Студент директордың бұйрығымен оқуға қабылданған тұлға болып табылады. Студенттің мәртебесі колледжде білім алушыға жоғары деңгейдегі біліктілік және орта буындағы маман деңгейі бойынша беріледі. Білім алушыға студенттің билеті, белгіленген үлгідегі үлгерім кітапшасы беріледі.

Күндізгі оқу нысанында білім алушыларды белгіленген тәртіппен стипендиямен қамтамасыз етеді. Мұқтаж өзге қаладан келген студенттерге жатақхана беріледі.

Студенттер мемлекеттік білім беру стандарттары шеңберінде оқуға және қосымша, соның ішінде ақылы білім беру қызметтерін алуға, колледждің басқару органдарына сайлауға және сайлануға құқылы. Кітапхананы, оқу кабинеттерінің үй-жайлары мен жабдықтарын, зертханаларды, шеберханаларды, ақпараттық қорларды тегін пайдалануға, колледждің эксперименталды-конструкторлық және өндірістік қызметіне қатысуға.

Студенттер міндетті:

 • теориялық білімді, практикалық білімдерді меңгеру.
 • оқу жоспарлары мен бағдарламаларында көзделген тапсырмалардың барлық түрлерін белгіленген мерзімде орындау.
 • жалпыадамзаттық, жалпыұлттық, рухани-адамгершілік құндылықтарды құрметтеу.
 • ішкі тәртіп ережелерін, ҚР заңнамасымен белгіленген талаптарды сақтау.

Оқу орнына келтірілген залал үшін студент колледж кеңесінің шешімі бойынша материалдық жауаптылықта болады.

Міндеттерді бұзғаны үшін студентке тәртіптік ықпал ету шаралары қолданылады.

Студент оқудан шығарылуы мүмкін:

 • өз қалауы бойынша;
 • ДКК қорытынды-анықтамасы негізінде – денсаулық жағдайы бойынша;
 • басқа білім беру ұйымына ауысуына байланысты; 
 • академиялық үлгермеушілік кезінде;
 • оқу тәртібін, ішкі тәртіп ережелерін және колледж жарғысын бұзғаны үшін.

Шығару туралы мәселе педагогикалық кеңесте шешіледі. Ерекше жағдайларда: медициналық айықтырғышқа түсу, оқу орны мен жатақхананың ішкі тәртібін бұзу, моральдық мінез - құлық-педагогикалық ұжымның пікірін ескере отырып, директор шешім қабылдайды.

Оқу кезінде құқық бұзушылық жасаған және сотталған студенттер оқу орнынан шығарылады.

Оқу орнында құрылған мемлекеттік Біліктілік комиссиясының шешімімен оқу жоспарлары мен бағдарламаларының талаптарын орындаған студенттерге бітіруші мамандардың білімі мен іскерлігін бағалау мақсатында алған мамандығына сәйкес біліктілік беріледі, колледж аяқталғаннан кейін диплом беріледі.

Оқу жоспарлары мен бағдарламаларының талаптарын орындаған, бірақ мемлекеттік біліктілік емтихандарында оң білімі мен іскерлігін көрсете алмаған студенттер диплом жобасын қорғауда бір жылдан кейін емтихандарды қайта тапсыру (дипломдық жобаны қорғау) құқығымен мамандық бойынша тыңдалған курсы туралы анықтама беріледі.

Қосымша кәсіптік білім алған студенттерге сертификат (белгіленген үлгідегі куәлік) беріледі.

 

АБАЙ КӨПСАЛАЛЫ КОЛЛЕДЖІ СТУДЕНТІНІҢ АР-НАМЫС КОДЕКСІ

 

Мен, Абай көпсалалы колледжінің студенті, еліміздің жоғары білікті және жоғары білікті мамандарын даярлау жөніндегі колледждің миссиясын іске асыру үшін өз жауапкершілігімді сезіне отырып, студенттік қоғамдастықтың корпоративтік мәдениетін қолдау мен дамытуды, білім беру жүйесінің жетекші мекемесі және кәсіби кадрларды даярлау орталығы ретіндегі колледждің имиджін сақтауды өз борышым деп санай отырып, Абай көпсалалы колледжінің студентінің осы Ар-намыс кодексін қабылдаймын және оған бұлжытпай ұстануға міндеттенемін.

1-бап. ҚР қолданыстағы заңнамасын, Абай көпсалалы колледжінің Жарғысын, ішкі тәртіп ережелерін және колледждің басқа да нормативтік актілерін сақтау.

2-бап. Оқу процесінің тәртібін мүлтіксіз сақтау. Міндетті оқу сабақтарына қатысу, оқу жоспарында және білім беру бағдарламаларында көзделген тапсырмалардың барлық түрлерін белгіленген мерзімде орындау. Оқуда жоғары нәтижелерге жету үшін маған байланысты бәрін жасау.

3-бап. Студенттік қауымдастықта жоғары академиялық мәдениетті, сенім ахуалын және өзара сыйластықты қолдауға қамқорлық жасау. Туындаған қақтығыстарды бейбіт жолмен шешуге, басқа студенттерге қатысты зорлық-зомбылықты қолдануға жол бермеуге ұмтылу.

4-бап. Оқуға және білімді бақылаудың барлық нысандарына адал қарау, Оқу процесінде адалдық, ұқыпсыздық және адалдық болмайды деп санай отырып.

5-бап. Оқытушылармен, қызметкерлермен, колледж әкімшілігінің өкілдерімен қарым-қатынаста сыпайылық таныту, оларға фамильярлық қарауға жол бермеу және дөрекілік пен әдепсіздік көріністеріне жол бермеу.

6-бап. Студенттік қоғамдастықтың беделіне немесе Колледждің беделіне нұқсан келтіретін мінез-құлықтан бас тарту.

7-бап. Әртүрлі зиянды әдеттерден бас тарту.

8-бап. Колледж мүлкінің сақталуына қамқорлық жасау және вандализм көріністеріне жол бермеу.

9-бап. Сыртқы келбеті этикалық нормаларға сәйкес болуы тиіс және оқу сабақтарына кедергі келтірмеуі, студенттердің немесе оқытушылардың назарын оқу процесінен аударуы тиіс.

10-бап. Колледж және өз мамандығының беделін сақтау және көбейту.

 

КОЛЛЕДЖДІҢ ОҚУ ҮРДІСІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

 

Оқу жылы 1 қыркүйекте басталып, 1 шілдеде аяқталады. Қысқы кезеңде 2 аптаны қоса алғанда, демалыс уақыты жылына 11 аптаны құрайды.

Толық оқу жылы демалыс және мереке күндерін есептемегенде 40 аптаны құрайды. Аудиториялық және аудиториядан тыс жұмыстың барлық түрлерін қоса алғанда, білім алушылардың оқу жүктемесінің ең жоғары көлемі аптасына 54 сағаттан аспайды. Білім алушылардың аудиториялық сабақтардың көлемі аптасына 36 сағаттан аспайды, көрсетілген көлемге факультативтік пәндер бойынша сабақтар мен консультациялар кірмейді.

Теориялық материалды зерттеуге және практикалық дағдыларды (зертханалық және курстық жұмыстар, практикалық сабақтар және кәсіби практика) алуға бөлінетін уақыт көлемі арасындағы арақатынас 40% және 60% құрайды.

 

ҚОҢЫРАУ КЕСТЕСІ

1-сабақ

9:00-10:20

2-сабақ

10:30-11:50

3-сабақ

12:10-13:30

4-сабақ

13:40-15:00

 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ОҚУ ЖЕТІСТІКТЕРІН БАҚЫЛАУ ЖӘНЕ БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІ

 

Студенттердің білімін бақылау және бағалау кешені ағымдағы бақылауды жүргізуді, сондай-ақ аралық аттестаттауды (оның негізгі нысандары: бақылау жұмысы, сынақ, емтихан) және қорытынды мемлекеттік аттестаттауды жүргізуді көздейді.

Бақылау жұмыстары мен сынақтары Берілген пәнді оқуға бөлінген уақыт есебінен жүргізіледі; емтихандар – аралық аттестаттауға бөлінген мерзімде (дене шынықтыру емтиханынан басқа).

Үлгерімді ағымдағы бақылау-бұл пәннің оқу бағдарламасына сәйкес оқытушы ағымдағы сабақтарда жүргізетін студенттердің білімін жүйелі түрде тексеру.

Аралық аттестаттау – бір оқу пәнінің бір бөлігінің немесе бүкіл көлемінің мазмұнын меңгеру сапасын бағалау мақсатында оны зерделеу аяқталғаннан кейін жүргізілетін рәсім.

Қорытынды аттестаттау-техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартын меңгеру дәрежесін анықтау мақсатында білім беру ұйымы өткізетін рәсім.

Студенттердің білімін бағалау критерийлері:

"5" ("өте жақсы") бағасы – егер студент барлық бағдарламалық материалды терең және берік игерсе, оны толық, дәйекті, сауатты және қисынды түрде баяндаса, тапсырманың түрін өзгерту кезінде жауаппен қиындатпаса, қойылған міндеттерді еркін меңгерсе, монографиялық материалдың білімін көрсетеді, қабылданған шешімдерді дұрыс негіздейді, практикалық жұмыстарды орындаудың жан-жақты дағдылары мен тәсілдерін меңгерсе, материалды өз бетінше жинақтап, баяндай алады, қателіктер жібермейді; практикалық тапсырмаларды өз бетінше орындайды.

"4" ("жақсы") – егер студент бағдарламалық материалды қатты білсе, оны сауатты және мәні бойынша баяндаса, сұраққа жауап беруде елеулі дәлсіздіктер жібермесе, теориялық ережелерді дұрыс қолдана алады және практикалық тапсырмаларды орындау кезінде қажетті дағдыларды меңгерген жағдайда қойылады; практикалық тапсырмаларды орындау кезінде оқытушының көмегімен елеулі қателіктерді түзете алады.

"3" ("қанағаттанарлық") бағасы – егер студент тек негізгі материалды меңгерсе, бірақ жеке бөлшектерді білмесе, дәлсіздіктер, дұрыс тұжырымдар жеткіліксіз болса, бағдарламалық материалды мазмұндаудағы бірізділікті бұзса және практикалық тапсырмаларды орындауда қиындықтарды байқаса қойылады; практикалық тапсырмаларды орындау кезінде тек оқытушының көмегімен ғана елеулі қателерді түзете алады.

"2" ("қанағаттанарлықсыз") - егер студент бағдарламалық материалдың едәуір бөлігін білмесе, елеулі қателер жіберсе, практикалық жұмыстарды үлкен қиындықтармен орындайды; практикалық тапсырмаларды оқытушының көмегімен ғана орындайды.

Қорытынды мемлекеттік аттестаттау

ТжКБ білім беру бағдарламасын толық игергеннен кейін бітірушінің кәсіби жағдайын анықтау мақсатында өткізілетін қорытынды аттестаттау өткізіледі.

Қорытынды аттестаттау мамандық бойынша оқу процесінің кестесінде қарастырылған мерзімде өткізіледі.

Студенттің қорытынды аттестациясы оқу жұмыс жоспарына және оқу жұмыс бағдарламаларына сәйкес мемлекеттік емтихандарды немесе дипломдық жобаны қорғауды қамтиды.

Студенттерді қорытынды аттестаттауды ұйымдастыру және өткізу үшін колледж директорының бұйрығымен аттестаттау комиссиясы құрылады.

Арнайы пәндер бойынша қорытынды емтихандар оқу бағдарламаларына сәйкес мынадай нысандарда өткізіледі: ауызша, жазбаша, бірнеше арнайы пәндер мәселелерін қамтитын кешенді емтихандар нысанында.

Дипломдық жобаны қорғау қорытынды аттестаттауды өткізу жөніндегі комиссияның кемінде 2/3 мүшелерінің қатысуымен ашық отырысында жүргізіледі.

Дипломдық жобаны қорғау немесе қорытынды емтихан тапсыру кезінде" қанағаттанарлықсыз " баға алған адамдарға аттестаттау комиссиясы қорытынды аттестаттауды қайта тапсыруға жіберу туралы шешім шығарады және оның мерзімін анықтайды. Қайта қорытынды емтихан қанағаттанарлықсыз баға алған пән бойынша ғана өткізіледі.

Комиссия студентке комиссия анықтайтын пысықтаумен сол жұмысты қайта қорғауға ұсынуды немесе жаңа тақырыпты әзірлеуді анықтайды.

"Қанағаттанарлықсыз" баға алған студентке диплом жобасын қайта қорғау немесе қорытынды емтихандарды тапсыру кезінде мамандық (кәсіп) бойынша толық оқу курсын бітіргені туралы белгіленген үлгідегі анықтама беріледі.

Диплом жобасын қорғауға немесе тиісті құжаттармен расталған дәлелді себептермен қорытынды емтиханды тапсыруға келмеген студенттер білім беру ұйымы басшысының бұйрығымен белгіленген мерзімде қорытынды аттестаттаудан өтуге жіберілуі мүмкін.

Емтихандарды оқу жоспарының барлық пәндерінің кемінде 75% "өте жақсы" деген бағаға тапсырған, ал қалған пәндер бойынша - "жақсы" деген бағаға тапсырған және дипломдық жобаны (жұмысты) "өте жақсы" деген бағаға қорғаған студенттерге үздік диплом беріледі.

Біліктілік деңгейі көрсетілген диплом беру туралы шешім арнайы пәндер бойынша қорытынды емтихандардың нәтижелері және (немесе) дипломдық жобаларды қорғау негізінде қабылданады. Қорытынды аттестаттау комиссиясының шешімі колледж мұрағатында сақталады.

 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ТӘЖІРИБЕСІН ҰЙЫМДАСТЫРУ

 

Колледж студенттерінің кәсіби тәжірибесі білім алушылардың болашақ кәсіби қызметімен байланысты практикалық дағдыларды, білім мен іскерлікті игеру мақсатында жүргізіледі.

Оқу барысында студенттер әртүрлі кәсіби практикадан өтеді: оқу, технологиялық және диплом алды.

Практикадан өту мерзімдері әр мамандық үшін жұмыс оқу жоспарларына сәйкес жеке белгіленген.

Студенттерді практиканың барлық түрлеріне жіберу практикадан өту мерзімі, практика базасы, практика жетекшісі көрсетілген колледж директорының бұйрығымен ресімделеді.

Оқу практикасының мақсаты студенттерді таңдаған мамандық қызметінің бағыттарымен, болашақ кәсіби қызметінің түрлерімен, функцияларымен және міндеттерімен таныстыру болып табылады. Оқу практикаларының базасы оқу орны, оқу шеберханалары, зертханалар, сондай-ақ болашақ кәсіби қызметіне сәйкес келетін ұйымдар болып табылады.

Өндірістік практика өндірістік практика көзделген арнайы пәндер циклін оқу немесе жалпы Теориялық оқыту аяқталғаннан кейін ұйымдастырылады. Өндірістік практиканың мақсаты негізгі құзыреттілікті бекіту, оқытылып жатқан мамандық бойынша практикалық дағдылар мен кәсіби қызмет тәжірибесін игеру болып табылады.

Өндірістік практика базалары оқитын мамандық бейініне сәйкес келетін ұйымдар (немесе ұқсас ұйымдар) болып табылады.

Дипломдық жобаны дайындау және жазу үшін білім беру бағдарламасында диплом алдындағы практика көзделеді.

Диплом алдындағы тәжірибенің мазмұны дипломдық жобаның тақырыбымен анықталады.

Студент тәжірибеден өту кезінде:

 • практика бағдарламасын толық орындау, белгіленген нысан бойынша практика күнделігін жүргізу;
 • практиканың тиісті базасында қолданылатын ішкі тәртіп ережелеріне бағыну;
 • еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және өндірістік санитария ережелерін зерделеу және қатаң сақтау;
 • практика жетекшісіне барлық тапсырмаларды орындау туралы практика базасының басшысы қол қойған жазбаша есеп, күнделік белгіленген нысанда ұсыну.

 

КОЛЛЕДЖ БАСШЫЛЫҒЫ

Колледж директоры

Егишев Бекежан Кабиденович

 

Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары

Амримова Жанылдык Сапабековна

Директордың оқу-өндірістік жұмысы жөніндегі орынбасары

Жумадильдин Муратбек Сеилбекович

Директордың оқу-тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасары

Конюченко Юлия Вячеславовна

Директордың оқу-әдістемелік жұмысы жөніндегі орынбасары

Абзал Айман Съезбековна

Директордың шаруашылық бөлімі жөніндегі орынбасары

Бакуазов Серикбол Рымтаевич

Аграрлық-техникалық бөлімнің меңгерушісі

Канжекеева Нуржамал Акбулатовна

Гуманитарлық-техникалық бөлімнің меңгерушісі

Фельде Альбина Николаевна

Сырттай оқу бөлім меңгерушісі

Боранбаева Лязат Балгабаевна

 

АНЫҚТАМА ТЕЛЕФОНДАРЫ

Лауазымы

Жұмыс телефоны

1

Колледж директоры

8-721-31-90-300

2

Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары

8-721-31-90-199

4

Директордың бейіндік оқыту жөніндегі орынбасары

8-721-31-79-061

5

Кадр бөлімі

8-721-31-79-962

6

Директордың қабылдау бөлмесі

8-721-31-90-160

7

Бухгалтерия

8-721-31-90-187

 

КОЛЛЕДЖ КІТАПХАНАСЫ

 

Кітапхананы пайдалану ережесі

1 Жалпы ережелер

1.1 Осы Ереже ҚР Білім Министрлігінің 2000 жылғы 17 тамыздағы № 827 бұйрығына сәйкес ҚР Білім Министрлігінің кітапханасын пайдаланудың үлгі ережелеріне сәйкес әзірленді.

Ереже "Абай көпсалалы колледжі" КМҚК (одан әрі колледж кітапханасы) кітапхана пайдаланушыларына қызмет көрсетуді ұйымдастыруды, кітапхана мен пайдаланушының құқықтары мен міндеттерін регламенттейді.

1.2 Колледж кітапханасы өзінің қарамағындағы кітапхана қорлары мен ақпараттық ресурстарды қоғамдық пайдалануды ұйымдастырады.

1.3 Колледж кітапханасы колледж оқушылары мен қызметкерлерінің білім беру, экономикалық, әлеуметтік және рухани дамуы мақсатында ақпараттық ресурстар мен кітапхана қорларын тиімді пайдалануды қамтамасыз етуге арналған.

1.4 Колледж кітапханасын пайдалану құқығына колледж студенттері, колледж оқытушылары мен қызметкерлері, сондай-ақ талапкерлер ие.

1.5 Кітапхананы пайдалану тегін.

1.6 Колледж кітапханасы кітапханада бар кітаптарды, газеттерді, журналдарды және басқа да құжаттарды уақытша пайдалануға беруді ұйымдастырады.

1.7 Үйге соңғы немесе жалғыз дана берілмейді.

1.8 Кітапханаға жазылу пайдаланушының колледжге қатыстылығын куәландыратын құжатты ұсыну бойынша жүргізіледі: студенттер үшін - сынақ кітапшасы, оқытушылар мен колледж қызметкерлері үшін-жеке куәлік немесе паспорт.

1.9 Кітапханаға жазылғанда оқырман формуляры толтырылады. Пайдаланушы кітапхана ережелерімен танысады және оларды орындау міндеттемесін оқырман формулярында өз қолымен растайды.

1.10 Оқу жылының соңында кітапхананың барлық пайдаланушылары өздеріндегі барлық басылымдарды тапсыруға міндетті. Олай болмаған жағдайда келесі оқу жылында әдебиетті тапсырмаған пайдаланушылар кітапхана алдындағы қарызды толық өтегенге дейін қызмет көрсетілмейді.

1.11 Колледжден шыққан кезде пайдаланушы өзінің артындағы барлық басылымдарды тапсыруға немесе жоғалған жағдайда оларды құнды басылымдарға ауыстыруға міндетті.

1.12 Пайдаланушы басылымдарды алған кезде оларды мұқият қарап, кітапханашыға барлық ақаулар туралы хабарлауға міндетті. Әйтпесе, пайдаланушы басылымға толық жауап береді, өйткені басылымды соңғы пайдаланды.

1.13 Колледж кітапханасының қорынан кітаптарды немесе өзге де материалдарды жоғалтқаны немесе кәмелетке толмаған оқырмандарға орны толмас зиян келтіргені үшін олардың ата-аналары немесе оларды ауыстыратын тұлғалар жауапты болады.

1.14 Басылымдардың жоғалуына немесе бүлінуіне жауапты пайдаланушы оларды сол басылымдармен немесе кітапханамен тең құнды деп танылған басылымдармен ауыстырады, ал ауыстыру мүмкін болмаған жағдайда ауыстыру сәтіндегі олардың нақты нарықтық құнын өтейді.

2. Кітапхана міндеттері:

2.1 Кітапхана пайдаланушысының қажеттіліктерін толық қанағаттандыру,

2.2 Кітапхана қоры және оның мүмкіндіктері туралы толық және сенімді ақпарат беру,

2.3 Кітапхана ресурстарын тиімді пайдалану,

2.4 Оқу үдерісіне белсенді және сапалы қатысу.

3 кітапхана құрылымы:

3.1 Колледж кітапханасы екі құрылымдық буыннан тұрады

3.2 Абонемент – бұл үйге әдебиет берілетін құрылымдық бөлімше.

Абонементте әдебиет үйге келесі мерзімге беріледі:

1) Қоғамдық ғылымдар бойынша әдебиет оқу жылына беріледі. Оқу жылының соңында колледж кітапханасына міндетті түрде тапсырылуы тиіс.

2) мамандық бойынша оқу әдебиеті және әдістемелік әдебиеттер оқу жылының соңында міндетті түрде тапсырылып, тиісті тақырыпты немесе пәнді зерделеу мерзіміне беріледі.

3) Көркем әдебиет 2 кітаптан аспайтын 30 күн мерзімге беріледі.

3.3 Пайдалану мерзімі, егер материалдарға басқа пайдаланушылар тарапынан сұраныс болмаса, ұзартылуы мүмкін немесе егер басылым жоғары сұранысқа ие болса, қысқартылуы мүмкін.

3.4 Алынған басылымның әрбір данасы үшін пайдаланушы оқырман формулярына қол қояды. Кітап қайтарылған кезде пайдаланушының қолы кітапханашының қолымен жабылады.

3.5 Сырттай бөлім оқушылары сессияаралық кезеңге әдебиетпен қамтамасыз етіледі.

3.6 Топтық сабақтарда кабинеттерде қолдануға арналған әдебиеттер абонементте беріледі және топтық сабақ өткізген оқытушының формулярына немесе топтық сабаққа әдебиетті беру дәптеріне жазылады. Топтық сабаққа алынған әдебиет үшін оқытушы жауап береді.

3.7 Оқу залы-бұл әдебиет үйге берілмейді, яғни әдебиетті шығару құқығынсыз пайдалануға болады.

3.8 Оқу залын пайдалану ережелері

3.8.1 Оқу залынан үйге әдебиеттер берілмейді.

3.8.2 Оқу залына жеке кітаптармен, журналдармен және газеттермен, мерзімді басылымдардан алынған тіліктермен және басқа да баспа материалдарымен кіруге рұқсат етілмейді. Кітапхана қорын сақтау үшін оқу залына сөмкелері бар кіруге рұқсат етілмейді.

3.8.3 Оқу залынан әдебиеттерді шығаруға тыйым салынады. Бұл ереже бұзылған жағдайда, пайдаланушылар кітапхананы пайдалану құқығынан бұзушылық дәрежесі бойынша белгіленген мерзімге айырылады.

4 Құқықтары мен міндеттері

4.1 Колледж кітапханасы құқылы:

4.1.1 Мақсаттар мен міндеттерге сәйкес қызметтің мазмұны мен нысандарын дербес анықтау.

4.1.2 Кітапхананы пайдалану ережелерін әзірлеу.

4.1.3 Кітапхана пайдаланушысы келтірген залалды өтеу және өтеу бойынша шаралар қабылдау.

4.1.4 Колледж кітапханасының қорынан баспа және басқа да ақпараттық құжаттар мен материалдарды беру шарттарын анықтау.

4.1.5 Үйге анықтамалық, сирек кездесетін және құнды кітаптардың, сондай-ақ басқа құрылымдық кітапханалардан уақытша пайдалануға алынған басылымдардың жалғыз даналарын бермеуге. Бұл басылымдар тек колледж кітапханасының оқу залында жұмыс істеу үшін пайдаланушыларға беріледі.

4.1.6 Колледж кітапханасының қорына берілген кітаптардың қайтарылуына тұрақты бақылау жасау.

4.2 Пайдаланушылар құқығы бар:

4.2.1 Колледж кітапханасы ұсынатын кітапханалық-ақпараттық қызметтердің негізгі түрлерін тегін пайдалану.

4.2.2 Кітапханаға оның жұмыс тәртібіне сәйкес кедергісіз кіру.

4.2.3. Колледж кітапханасында бар басылымдарды уақытша пайдалануға алуға, ақпараттық және электрондық қызметтерді пайдалануға.

4.2.4 Колледж кітапханасы көрсететін анықтамалық-библиографиялық және ақпараттық қызмет көрсетуді және басқа да кітапханалық қызмет түрлерін пайдалану.

4.2.5 Кітапхана өткізетін шараларға қатысу. Кітапхананың кез келген қызмет көрсету бөлімінен Кітапханада нақты құжаттың немесе басылымның болуы туралы ақпарат алу.

4.3 Пайдаланушының міндеттері:

4.3.1. "Кітапхананы пайдалану ережесімен" танысуға және танысу фактісін және оқырман формулярында өз қолымен орындау туралы міндеттемені растай отырып, оларды сақтауға.

4.3.2 Кітапхана қорынан алынған баспа шығармаларына, электрондық немесе өзге де кітапхана құжаттарына ұқыпты қарайды, белгі жасамайды, беттерді бүктемейді және т. б.

4.3.3 Баспасөз туындыларын немесе басқа да құжаттар мен материалдарды алған кезде кітапхана пайдаланушысы оларды қарап шығуға, басылымдарда ақау табылған жағдайда – бұл туралы кітапхана қызметкерлеріне хабарлауға міндетті. Құжаттардың бүлінуі үшін оларды соңғы пайдаланған оқырман жауапты болады.

4.3.4 Кітапхана мүлкіне, жұмыс үшін пайдаланушыға ұсынылған компьютерлік жабдықтарға ұқыпты қарайды.

4.3.5 Компьютерлік бағдарламалармен жұмыс істеу кезінде-кезекші кеңесшіге, маманға немесе кітапханашыға хабарласыңыз.

4.3.6 Қоғамдық орындарда мінез-құлық нормаларын сақтау.

4.3.7 Колледж кітапханасынан алынған басылымдарды белгіленген мерзімде қайтару.

4.4 Пайдаланушыларға тыйым салынады:

4.4.1 Колледж кітапханасына сырт киіммен бару.

4.4.2 Оқу залына сөмкемен кіру.

4.4.3 Кітапханадан кітаптар мен басқа да басылымдарды қол қоймай шығару

4.4.4 Кітапхана бөлмелеріндегі тыныштық пен тәртіпті бұзу.

4.4.5 Кітапхана басылымдарын бүлдіру (белгілер жасау, парақтарды бүгу, астын сызу, беттерді және т. б. ашу).)

4.4.6 Қызметтік үй-жайларға және кітап қоймасына рұқсатсыз кіруге.

5 Кітапхананы пайдалану ережелерін бұзғаны үшін жауапкершілік

5.1 Осы ережені бұзған пайдаланушылар кітапхананы пайдалану құқығынан 1 айдан бастап кітапхананы пайдаланудан толық айырғанға дейін айрылуы мүмкін.

5.2 Осы ережені бұзған кітапхана қызметкерлері қолданыстағы еңбек заңнамасына сәйкес тәртіптік жауапкершілікке тартылады.

КІТАПХАНАНЫҢ ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

Дүйсенбі-жұма: 9: 00-17:00

Сенбі: 9:00 – ден 12:00

Жексенбі: демалыс күні

Айдың соңғы сенбі күні: тазалық күні

Кітапханашылар:

Бұланбаева Нұргүл Бакбергенқызы - кітапхана меңгерушісі

Клочкова Людмила Викторовна - кітапханашы

 

 

СТУДЕНТТЕРДІҢ БОС УАҚЫТЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ

Абай көпсалалы колледжінде мамандарды дайындау барысындағы маңызды және қызықты бағыттардың бірі студенттердің бос уақытын ұйымдастыру болып табылады. Бұл сұрақтармен бізде "Жігер" жастардың алқалық кеңесі (ЖАК) айналысады.

 

ЖАК-нің негізгі міндет і- студенттер арасында жастар саясатын жүзеге асыру. ЖАК оқу, қоғамдық өмірді ұйымдастыру және дамыту және жалпы студенттік өмір барысында студенттер арасында туындайтын мәселелерді талқылау үшін студенттік өзін-өзі басқару жүйесі ретінде құрылған. ЖАК құрамына белсенді студенттер кіреді,олар басшылықпен жастар мәселелерін шешуге мүмкіндігі бар.

Колледжде ғылыми үйірмелер, клубтар, спорттық және шығармашылық секциялар жұмыс істейді. ЖАК клубтар мен үйірмелердің жұмысын үйлестіреді: конференциялар, дебаттық турнирлер, акциялар, түрлі бағыттар бойынша конкурстар ұйымдастырады.

Өз шығармашылық қабілеттерін және көшбасшылық қасиеттерін, рухани және физикалық әлеуетін дамыту, сен біздің клубтардың жұмысына қатыса аласың:

 • "Пікір-сайыс клубы"»
 • "Интеллектуалды клубы»
 • "КВН»
 • "Еріктілер клубы»
 • "Жас кәсіпкер клубы"»

Сондай-ақ ЖАК жыл сайын Қарттар күніне орай қарттар үйінде қайырымдылық концерт өткізеді.

ЖАК-нің отырыстарында түрлі мәселелер талқылануда, бопсалау фактілеріне, "Таза сессия", жастардың азаматтық және әлеуметтік белсенділігін анықтауға сауалнама жүргізеді.

Жыл сайын "өзін-өзі басқару күні"өткізіледі. Колледжде ЖАК пайда болғаннан кейін колледж әкімшілігі 1-курс студенттерінің қатысуымен дөңгелек үстел өткізуді бекітті. Бұл кездесудің мақсаты оқу және тәрбие үрдістерінің мәселелерін талқылау, студенттердің әкімшілікпен табысты өзара іс-қимыл жасау дағдыларын қалыптастыру және бұл колледж студенттерінің сындарлы мінез-құлқын қалыптастырудағы тиімді құралдардың бірі.

ЖАК мүшелері жалпы колледждік іс-шараларды ұйымдастыруға көмектеседі: "Студенттер қатарына қабылдау", "Жаңа толқын", "балаларды қорғау күні". Студенттер арасында түрлі кездесулер, акциялар мен тренингтер өткізіледі.

Сондай-ақ ЖАК қаланың қоғамдық – саяси өміріне белсенді қатысады-Нұр Отан партиясының өкілдерімен кездесулер, ҚР Президенті күнін мерекелеу форумдары.

Сонымен қатар, біздің колледжде бұқаралық спорт түрлерін дамытуға көп көңіл бөлінеді.

Студенттік спартакиадалар, Денсаулық фестивальдары, спорттың әр түрі бойынша жарыстар, сондай-ақ нормативтерді тапсыру өткізіледі.

Спортпен айналысу және салауатты өмір салтын жүргізу үшін барлық жағдайлар жасалған. Әр түрлі спорт секциялары жұмыс істейді.

ЖАК қызметін кеңейте отырып, біз қоғам өмірінің неғұрлым көп бағыттарын қамтуға тырысамыз.

ЖАК қызметі әр түрлі әлеуметтік рөлдерде білім алушылардың жемісті қызмет етуінің, яғни, әлеуметтік және тұлғалық-маңызды мінез-құлықтың қағидалары мен дағдыларын әзірлеудің алғышарты болып табылады.

"Жігер" ЖАК - бұл колледж студенттерінің конструктивтік мінез-құлқын қалыптастыру дағдыларының тиімді құралы.