ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ

БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ

"АБАЙ КӨПСАЛАЛЫ

КОЛЛЕДЖІ" КМҚК

A- A A+

КГКП «Aбайский многопрофильный колледж» управления образования Карагандинской области

КГКП "АБАЙСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ"

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Фото- и видеоматериалы

12 октября 2023 года

Колледж студенттері мен оқытушылары арасында сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілік ахуалын қалыптастыру мақсатында сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес бойынша ақпараттық-ағарту штабының мүшесі Сүлейменова Алтынай Ислямқызы 12 қазан күні «Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаты» тақырыбында дәріс өткізді. Бұл шара 170 адамды қамтыды.

В целях формирования у студентов и преподавателей колледжа атмосферы нетерпимости к коррупции, членом информационно-просветительского штаба по борьбе с коррупцией, Сулейменовой Алтынай Ислямовной 12 октября была проведена лекция на тему: «Антикоррупционная политика Республики Казахстан» Охват составил 170 человек .

смотреть в Instagram


18 ноября 2022 года

2022 жылдың 18 қарашасында колледжде «Құқықтық тәртіп» фракциясының отырысы өтті. Онда қараша айында өткен сыбайлас жемқорлыққа қарсы күреске арналған іс-шаралар талқыланып, желтоқсан айына  іс-шаралар жоспарланды. Сондай-ақ, «Sanaly Urpaq» клубының мүшелерімен сыбайлас жемқорлыққа қарсы мінез-құлыққа тәрбиелеу мақсатында оқушының құқықтық мәдениетін, сауаттылығын арттыру мақсатында «Жемқорлық – зұлымдық жасау» ойыны өткізілді.

18 ноября 2022 года в колледже прошло заседание фракции «Права и порядка», на котором прошло обсуждение мероприятий, посвященных борьбе с коррупцией, проведенных в ноябре месяце, обсудили мероприятия, планируемые на декабрь месяц. Также членами клуба «Sanaly Urpaq», с целью воспитания антикоррупционного поведения повышения правовой культуры и грамотности студентов, была проведена игра «Коррупция-порождение зла».


14 октября 2022 года

14.10.2022 г. Членами фракции "Права и порядка" была проведена разъяснительная беседа среди студентов колледжа с целью формирования атмосферы нетерпимости к коррупции. Охват составил 254 студента.

смотреть в Instagram


10 октября 2022 года

2022 жылдың 10 қазанында «Заң және тәртіп» фракциясымен сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру мақсатында колледжде «Сыбайлас жемқорлыққа жол жоқ» атты челлендж өткізілді. Шара 50 студентті қамтыды.

10.10.2022 г. фракцией «Права и порядка», с целью формирования антикоррупционной  культуры, в колледже был проведен челлендж "Скажи коррупции нет". Охват составил 50 студентов.


28 сентября 2022 года

28 сентября 2022 года руководитель отдела по работе  с налогоплательщиками УГД по Абайскому району провело информационно-разъяснительное мероприятие по вопросам формирования антикоррупционной культуры среди сотрудников и студентов колледжа. Охват составил 50 человек.

смотреть в Instagram


19 сентября 2022 года

Колледж студенттері мен оқытушылары арасында сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілік ахуалын қалыптастыру мақсатында сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес бойынша ақпараттық-ағарту штабының мүшесі Сүлейменова Алтынай Ислямқызы 19 қыркүйекте «Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаты» тақырыбында дәріс өткізді. Бұл шара 139 адамды қамтыды.

В целях формирования у студентов и преподавателей колледжа атмосферы нетерпимости к коррупции, членом информационно-просветительского штаба по борьбе с коррупцией, Сулейменовой Алтынай Ислямовной 19 сентября была проведена лекция на тему: «Антикоррупционная политика Республики Казахстан» Охват составил 139 человек.


02 сентября 2022 года

02.09. 2022 жылы Абай көпсалалы колледжінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы қозғалысты белсендіру, сыбайлас жемқорлықтың кез келген көріністеріне төзбеушілік ахуалын қалыптастыру және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті жандандыру мақсатында «Сыбайлас жемқорлықсыз әділ Қазақстанды құру» тақырыбында «Адалдық сағатты» өтті.

2 сентября года в  Абайском многопрофильном колледже прошел «Адалдық сағатты» на тему: «Построение справедливого Казахстана без коррупции», с целью активизации антикоррупционного движения, формирования атмосферы нетерпимости к любым проявлениям коррупции, воспитание честности у студентов колледжа.


 15 сентября 2021 года

15 қыркүйек күні Абай көпсалалы колледжінде жастарды тұлғаның негізін құрайтын адамгершілік нормаларға оң көзқараста тәрбиелеу, олардың құқықтық санасы мен құқықтық мәдениетінің деңгейін арттыру мақсатында «Әлихан Бөкейхан: «Ұлтқа қызмет ету білімнен емес, мінезден»» тақырыбындағы біртұтастық сағаты өтті.

15 сентября в Абайском многопрофильном колледже с целью воспитания у молодежи позитивного отношения к нравственным нормам, составляющим основу личности, повышения уровня их правового сознания и правовой культуры, был проведен единый час добропорядочности на тему: «Әлихан Бөкейхан: «Ұлтқа қызмет ету білімнен емес, мінезден тақырыбындағы»». 

смотреть в Instagram Facebook


01 сентября 2021 года

Жастар саясатының басымдықтары - Тұңғыш Президент - Елбасы Н.Ә. Назарбаев. Ұлт Көшбасшысының айтуынша, жастар - біздің болашаққа деген барлық үмітіміздің көрінісі. Ал болашақ жемқорлықтан таза болуы керек.

Студенттер арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы дүниетанымды тәрбиелеу, насихаттау және қалыптастыру, сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты іске асыру бойынша мемлекеттік органдармен, жеке және заңды тұлғалармен өзара әрекеттестікті жеңілдету мақсатында колледжде «Адалдық» сағаты өткізілді. Адалдық - ұлттың рухани өзегі, прогрессивті қоғам өмірінің нормасы ».

Приоритеты молодежной политики являются одними из ключевых целей Стратегии «Казахстан - 2050», инициированной Первым Президентом – Елбасы Н.А. Назарбаевым. По словам Лидера нации, молодежь – воплощение всех наших надежд на будущее. А будущее должно быть без коррупции.

С целью просвещения, пропаганды и формирования у обучающихся антикоррупционного мировоззрения, содействия  взаимодействию с органами государственной власти, с физическими и юридическими лицами по вопросам реализации антикоррупционной политики,  в колледже прошел час Добропорядочности на тему: «Добропорядочность – духовный стержень нации, норма жизни прогрессивного общества». 

смотреть в Facebook